User Tools

Site Tools


03020-antiphrisson-fuligineus-la-gi

Antiphrisson fuligineus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. fuligineus
Danh pháp hai phần
Antiphrisson fuligineus
Loew, 1871

Antiphrisson fuligineus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson fuligineus được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson fuligineus tại Wikispecies
03020-antiphrisson-fuligineus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)