User Tools

Site Tools


03022-antiphrisson-koo-la-gi

Antiphrisson koo
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. koo
Danh pháp hai phần
Antiphrisson koo
Lehr, 1986

Antiphrisson koo là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson koo được Lehr miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson koo tại Wikispecies
03022-antiphrisson-koo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)