User Tools

Site Tools


03025-antiphrisson-minor-la-gi

Antiphrisson minor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. minor
Danh pháp hai phần
Antiphrisson minor
Lehr, 1970

Antiphrisson minor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson minor được Lehr miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson minor tại Wikispecies
03025-antiphrisson-minor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)