User Tools

Site Tools


03027-antiphrisson-monstrosus-la-gi

Antiphrisson monstrosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. monstrosus
Danh pháp hai phần
Antiphrisson monstrosus
Lehr, 1986

Antiphrisson monstrosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson monstrosus được Lehr miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson monstrosus tại Wikispecies
03027-antiphrisson-monstrosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)