User Tools

Site Tools


03029-antiphrisson-pecinensis-la-gi

Antiphrisson pecinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. pecinensis
Danh pháp hai phần
Antiphrisson pecinensis
Lehr, 1986

Antiphrisson pecinensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson pecinensis được Lehr miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson pecinensis tại Wikispecies
03029-antiphrisson-pecinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)