User Tools

Site Tools


03030-antiphrisson-schurovenkovi-la-gi

Antiphrisson schurovenkovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. schurovenkovi
Danh pháp hai phần
Antiphrisson schurovenkovi
Lehr, 1970

Antiphrisson schurovenkovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson schurovenkovi được Lehr miêu tả năm 1970. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson schurovenkovi tại Wikispecies
03030-antiphrisson-schurovenkovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)