User Tools

Site Tools


03031-antiphrisson-semivillosus-la-gi

Antiphrisson semivillosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. semivillosus
Danh pháp hai phần
Antiphrisson semivillosus
Lehr, 1986

Antiphrisson semivillosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson semivillosus được Lehr miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson semivillosus tại Wikispecies
03031-antiphrisson-semivillosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)