User Tools

Site Tools


03032-antiphrisson-solex-la-gi

Antiphrisson solex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. solex
Danh pháp hai phần
Antiphrisson solex
Enderlein, 1934

Antiphrisson solex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson solex được Enderlein miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson solex tại Wikispecies
03032-antiphrisson-solex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)