User Tools

Site Tools


03033-antiphrisson-tenebrosus-la-gi

Antiphrisson tenebrosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Antiphrisson
Loài (species) A. tenebrosus
Danh pháp hai phần
Antiphrisson tenebrosus
Lehr, 1972

Antiphrisson tenebrosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Antiphrisson tenebrosus được Lehr miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Antiphrisson tenebrosus tại Wikispecies
03033-antiphrisson-tenebrosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)