User Tools

Site Tools


03037-antonina-la-gi

Antonina là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 882,316 km², dân số năm 2007 là 17891 người, mật độ 23,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03037-antonina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)