User Tools

Site Tools


03049-anypodetus-arachnoides-la-gi

Anypodetus arachnoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anypodetus
Loài (species) A. arachnoides
Danh pháp hai phần
Anypodetus arachnoides
Oldroyd, 1974

Anypodetus arachnoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anypodetus arachnoides được Oldroyd miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anypodetus arachnoides tại Wikispecies
03049-anypodetus-arachnoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)