User Tools

Site Tools


03055-aparecida-do-taboado-la-gi

Aparecida do Taboado là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2750,13 km², dân số năm 2007 là 19823 người, mật độ 7,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03055-aparecida-do-taboado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)