User Tools

Site Tools


03059-aphantophryne-la-gi

Aphantophryne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Microhylidae
Chi (genus) Aphantophryne
Fry, 1917
Các loài

Xem trong bài.

Aphantophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 3 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aphantophryne tại Wikispecies
03059-aphantophryne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)