User Tools

Site Tools


03062-apiac-la-gi

Apiacá là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 193,579 km², dân số năm 2007 là 7622 người, mật độ 39,37 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03062-apiac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)