User Tools

Site Tools


03065-apoclea-duplicata-la-gi

Apoclea duplicata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Apoclea
Loài (species) A. duplicata
Danh pháp hai phần
Apoclea duplicata
Becker, 1925

Apoclea duplicata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Apoclea duplicata được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Apoclea duplicata tại Wikispecies
03065-apoclea-duplicata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)