User Tools

Site Tools


03067-apoclea-trivialis-la-gi

Apoclea trivialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Apoclea
Loài (species) A. trivialis
Danh pháp hai phần
Apoclea trivialis
Loew, 1873

Apoclea trivialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Apoclea trivialis được Loew miêu tả năm 1873. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Apoclea trivialis tại Wikispecies
03067-apoclea-trivialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)