User Tools

Site Tools


03079-apur-mac-t-nh-la-gi

Bản mẫu:Infobox Province Peru

Tỉnh Abancay (tiếng Tây Ban Nha: Provincia de Abancay) là một tỉnh thuộc vùng Apurímac của Peru. Tỉnh Abancay có diện tích 3447 km², dân số thời điểm theo điều tra dân số ngày 11 tháng 7 năm 1993 là 95092 người. Tỉnh lỵ đóng ở Abancay[1].

  1. ^ “Provinces of Peru”. Statoids. Ngày 23 tháng 2 năm 2008. Truy cập 5 tháng 7 năm 2012. 

Bản mẫu:Vùng Apurímac

03079-apur-mac-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)