User Tools

Site Tools


03105-aracruz-la-gi

Aracruz là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 1436,02 km², dân số năm 2007 là 65188 người, mật độ 45,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03105-aracruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)