User Tools

Site Tools


03137-araruama-la-gi

Araruama là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 633,795 km², dân số năm 2007 là 100378 người, mật độ 158,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03137-araruama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)