User Tools

Site Tools


03145-arauc-ria-la-gi

Araucária là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 469,166 km², dân số năm 2007 là 115849 người, mật độ 234,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03145-arauc-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)