User Tools

Site Tools


03157-archaeopsyllini-la-gi

Archaeopsyllini / Archaeopsyllinae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật Chân khớp
Lớp (class) Côn trùng
Bộ (ordo) Bọ chét
Họ (familia) Pulicidae
Tông (tribus) Archaeopsyllini
Oudemans, 1909
Các chi

Archaeopsyllini là tông bọ chét (tùy theo cách phân loại của họ phụ gọi là Archaeopsyllinae[1]) thuộc họ Pulicidae.

  1. ^ results.php?id=170100 Archaeopsyllinae on www.faunaeur.org
03157-archaeopsyllini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)