User Tools

Site Tools


03184-argenteohyla-siemersi-la-gi

Argenteohyla siemersi là một loài ếch thuộc họ Nhái bén. Nó là đại diện duy nhất của chi Argenteohyla và đang bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[2].

Loài này có ở Argentina, Uruguay, và có thể cả Paraguay. Môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng cây bụi ẩm khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước, và vùng đồng bằng nội địa. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

 • Argenteohyla siemersi siemersi (Mertens, 1937)
 • Argenteohyla siemersi pederseni Williams & Bosso, 1994
 • Dữ liệu liên quan tới Argenteohyla siemersi tại Wikispecies
 • Lavilla, E., Céspedez, V, Baldo, D., Blotto, B. & Langone, J. 2004. Argenteohyla siemersi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 21 tháng 7 năm 2007.
 • Mertens, 1937: Ein neuer Laub-frosch aus Argentinien. Senckenbergiana, vol. 19, n. 1/2, tr. 12-14.
 • Williams & Bosso, 1994: Estado sistematico y distribucion geografica de Argenteohyla siemersi (Mertens, 1937) en la República Argentina (Anura: Hylidae). Cuadernos de Herpetología, vol. 8, tr. 57-62.
 • Trueb, 1970: The generic status of Hyla siemersi Mertens. Herpetologica, vol. 26, tr. 254-267.
 • Argenteohyla siemersi tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Argenteohyla siemersi tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Argenteohyla siemersi tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
 • Argenteohyla tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
03184-argenteohyla-siemersi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)