User Tools

Site Tools


03204-aristofolia-lapila-la-gi

Aristofolia lapila
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Aristofolia
Loài (species) A. lapila
Danh pháp hai phần
Aristofolia lapila
Ayala Landa, 1978

Aristofolia lapila là một loài ruồi trong họ Asilidae. Aristofolia lapila được Ayala miêu tả năm 1978. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Aristofolia lapila tại Wikispecies
03204-aristofolia-lapila-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)