User Tools

Site Tools


03215-arma-o-dos-b-zios-la-gi

Armação dos Búzios là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 69,287 km², dân số năm 2007 là 23874 người, mật độ 344,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03215-arma-o-dos-b-zios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)