User Tools

Site Tools


03218-armenia-antioquia-la-gi

Armenia [Mantequilla] là một khu tự quản thuộc tỉnh Antioquia, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Armenia [Mantequilla] đóng tại Armenia Khu tự quản Armenia [Mantequilla] có diện tích 110 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Armenia [Mantequilla] có dân số 6125 người.[1]

03218-armenia-antioquia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)