User Tools

Site Tools


03226-aroeiras-do-itaim-la-gi

Aroeiras do Itaim là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích km², dân số năm 2007 là 2656 người, mật độ người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03226-aroeiras-do-itaim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)