User Tools

Site Tools


03252-artigasus-concepcionensis-la-gi

Artigasus concepcionensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Artigasus
Loài (species) A. concepcionensis
Danh pháp hai phần
Artigasus concepcionensis
Bromley, 1932

Artigasus concepcionensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Artigasus concepcionensis được Bromley miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Artigasus concepcionensis tại Wikispecies
  • Özdikmen, H. (2010). Substitute names for three neotropical robber flies genera (Diptera: Asilidae). Munis Entomology & Zoology 5(2): 594–599
03252-artigasus-concepcionensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)