User Tools

Site Tools


03301-asilella-sonorus-la-gi

Asilella sonorus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilella
Loài (species) A. sonorus
Danh pháp hai phần
Asilella sonorus
Lehr, 1967

Asilella sonorus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilella sonorus được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilella sonorus tại Wikispecies
03301-asilella-sonorus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)