User Tools

Site Tools


03303-asilus-baikalensis-la-gi

Asilus baikalensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. baikalensis
Danh pháp hai phần
Asilus baikalensis
Becker in Becker & Schnabl, 1926

Asilus baikalensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus baikalensis được Becker trong Becker & Schnabl miêu tả năm 1926. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus baikalensis tại Wikispecies
03303-asilus-baikalensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)