User Tools

Site Tools


03304-asilus-bicolor-la-gi

Asilus bicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. bicolor
Danh pháp hai phần
Asilus bicolor
Olivier, 1789

Asilus bicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus bicolor được Olivier miêu tả năm 1789. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus bicolor tại Wikispecies
03304-asilus-bicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)