User Tools

Site Tools


03305-asilus-hopponis-la-gi

Asilus hopponis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. hopponis
Danh pháp hai phần
Asilus hopponis
Matsumura, 1916

Asilus hopponis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus hopponis được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus hopponis tại Wikispecies
03305-asilus-hopponis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)