User Tools

Site Tools


03306-asilus-nebulosus-la-gi

Asilus nebulosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. nebulosus
Danh pháp hai phần
Asilus nebulosus
Matsumura, 1911

Asilus nebulosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus nebulosus được Matsumura miêu tả năm 1911. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus nebulosus tại Wikispecies
03306-asilus-nebulosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)