User Tools

Site Tools


03307-asilus-rufipalpis-la-gi

Asilus rufipalpis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. rufipalpis
Danh pháp hai phần
Asilus rufipalpis
Macquart, 1838

Asilus rufipalpis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus rufipalpis được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus rufipalpis tại Wikispecies
03307-asilus-rufipalpis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)