User Tools

Site Tools


03308-asilus-tasmaniae-la-gi

Asilus tasmaniae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. tasmaniae
Danh pháp hai phần
Asilus tasmaniae
(Macquart, 1838)

Asilus tasmaniae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus tasmaniae được Macquart miêu tả năm 1838. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus tasmaniae tại Wikispecies
03308-asilus-tasmaniae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)