User Tools

Site Tools


03309-asilus-tibialis-la-gi

Asilus tibialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Asilus
Loài (species) A. tibialis
Danh pháp hai phần
Asilus tibialis
Pallas in Wiedemann, 1818

Asilus tibialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Asilus tibialis được Pallas trong Wiedemann miêu tả năm 1818. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Asilus tibialis tại Wikispecies
03309-asilus-tibialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)