User Tools

Site Tools


03327-astochia-flava-la-gi

Astochia flava
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. flava
Danh pháp hai phần
Astochia flava
Scarbrough in Scarbrough & Biglow, 2004

Astochia flava là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia flava được Scarbrough trong Scarbrough & Biglow miêu tả năm 2004. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia flava tại Wikispecies
03327-astochia-flava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)