User Tools

Site Tools


03329-astochia-longistylus-la-gi

Astochia longistylus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. longistylus
Danh pháp hai phần
Astochia longistylus
(Wiedemann, 1828)

Astochia longistylus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia longistylus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia longistylus tại Wikispecies
03329-astochia-longistylus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)