User Tools

Site Tools


03331-astochia-scalaris-la-gi

Astochia scalaris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. scalaris
Danh pháp hai phần
Astochia scalaris
Hermann, 1917

Astochia scalaris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia scalaris được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia scalaris tại Wikispecies
03331-astochia-scalaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)