User Tools

Site Tools


03332-astochia-trigemina-la-gi

Astochia trigemina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. trigemina
Danh pháp hai phần
Astochia trigemina
Becker, 1925

Astochia trigemina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia trigemina được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia trigemina tại Wikispecies
03332-astochia-trigemina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)