User Tools

Site Tools


03333-astochia-virgatipes-la-gi

Astochia virgatipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Astochia
Loài (species) A. virgatipes
Danh pháp hai phần
Astochia virgatipes
(Coquillett, 1898)

Astochia virgatipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Astochia virgatipes được Coquillett miêu tả năm 1898. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Astochia virgatipes tại Wikispecies
03333-astochia-virgatipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)