User Tools

Site Tools


03353-atalaia-la-gi

Atalaia là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 533 km², dân số năm 2007 là 50351 người, mật độ 94,65 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
03353-atalaia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)