User Tools

Site Tools


03357-atelognathus-la-gi

Atelognathus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Ceratophryidae
Chi (genus) Atelognathus
Lynch, 1978
Loài điển hình
Batrachophrynus patagonicus
Gallardo, 1962
Các loài

Xem trong bài.

Atelognathus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ceratophryidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 9 loài và 67% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Theo phân loài ASW 2013:

 • Atelognathus ceii Basso, 1998
 • Atelognathus nitoi (Barrio, 1973)
 • Atelognathus patagonicus (Gallardo, 1962)
 • Atelognathus praebasalticus (Cei & Roig, 1968)
 • Atelognathus reverberii (Cei, 1969)
 • Atelognathus salai Cei, 1984
 • Atelognathus solitarius (Cei, 1970)
 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
 • Dữ liệu liên quan tới Atelognathus tại Wikispecies
 • Lynch, 1978: A re-assessment of the Telmatobiine Leptodactylid frogs of Patagónia. Occasional Papers of the Museum of Natural History, University of Kansas, vol. 72, tr. 1-57 (texte intégral)
 • Tham khảo Animal Diversity Web : Atelognathus/pictures (tiếng Anh)
 • Atelognathus tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Atelognathus tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
03357-atelognathus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)