User Tools

Site Tools


03368-atomosia-limbata-la-gi

Atomosia limbata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. limbata
Danh pháp hai phần
Atomosia limbata
(Macquart, 1834)

Atomosia limbata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia limbata được Macquart miêu tả năm 1834.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia limbata tại Wikispecies
03368-atomosia-limbata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)