User Tools

Site Tools


03370-atomosia-nuda-la-gi

Atomosia nuda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. nuda
Danh pháp hai phần
Atomosia nuda
Hermann, 1912

Atomosia nuda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia nuda được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia nuda tại Wikispecies
03370-atomosia-nuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)