User Tools

Site Tools


03371-atomosia-pilipes-la-gi

Atomosia pilipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. pilipes
Danh pháp hai phần
Atomosia pilipes
Thomson, 1869

Atomosia pilipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia pilipes được Thomson miêu tả năm 1869.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia pilipes tại Wikispecies
03371-atomosia-pilipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)