User Tools

Site Tools


03373-atomosia-punctifera-la-gi

Atomosia punctifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. punctifera
Danh pháp hai phần
Atomosia punctifera
Hermann, 1912

Atomosia punctifera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia punctifera được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia punctifera tại Wikispecies
03373-atomosia-punctifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)