User Tools

Site Tools


03374-atomosia-rosalesi-la-gi

Atomosia rosalesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. rosalesi
Danh pháp hai phần
Atomosia rosalesi
Carrera & Machado-Allison, 1963

Atomosia rosalesi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia rosalesi được Carrera & Machado-Allison miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia rosalesi tại Wikispecies
03374-atomosia-rosalesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)