User Tools

Site Tools


03375-atomosia-rufipes-la-gi

Atomosia rufipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosia
Loài (species) A. rufipes
Danh pháp hai phần
Atomosia rufipes
Macquart, 1847

Atomosia rufipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosia rufipes được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosia rufipes tại Wikispecies
03375-atomosia-rufipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)