User Tools

Site Tools


03376-atomosiella-antennata-la-gi

Atomosiella antennata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atomosiella
Loài (species) A. antennata
Danh pháp hai phần
Atomosiella antennata
Banks, 1920

Atomosiella antennata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atomosiella antennata được Banks miêu tả năm 1920.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atomosiella antennata tại Wikispecies
03376-atomosiella-antennata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)