User Tools

Site Tools


03378-atoniomyia-ancylocera-la-gi

Atoniomyia ancylocera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Atoniomyia
Loài (species) A. ancylocera
Danh pháp hai phần
Atoniomyia ancylocera
Schiner, 1868

Atoniomyia ancylocera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Atoniomyia ancylocera được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Atoniomyia ancylocera tại Wikispecies
03378-atoniomyia-ancylocera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)